اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول


0:00
0:00


اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول / رسد به دولت وصل تو کار من به اصول

قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا / فراغ برده ز من آن دو جادوی مکحول

چو بر در تو من بینوای بی زر و زور / به هیچ باب ندارم ره خروج و دخول

کجا روم چه کنم چاره از کجا جویم / که گشته ام ز غم و جور روزگار ملول

من شکسته ی بدحال زندگی یابم / در آن زمان که به تیغ غمت شوم مقتول

خرابتر ز دل من غم تو جای نیافت / که ساخت در دل تنگم قرارگاه نزول

دل از جوهر مهرت چو صیقلی دارد / بود ز زنگ حوادث هر آینه مصقول

چه جرم کرده ام ای جان و دل به حضرت تو / که طاعت من بیدل نمی شود مقبول

به درد عشق بساز و خموش کن حافظ / رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول

دسترسی سریع

آواتاژ

با "صدا" می توان به اعماق تاریخ حافظه سفر کرد. گاهی صدایی، شعری، شاعری، هنرمندی ما را به نقطه ای فراموش شده از حافظه، لا به لای روزمرگی هایمان می برد. قصد ما کنار شما بودن در تمام فراموش شده هایتان است. ما بر آنیم تا صدا و اشعار هنرمندان را در این محفل با شما به اشتراک بگذاریم.

"آواتاژ، آوای تلطیف روح"