سین هفتم سیب سرخی است


0:00
0:00


سین هفتم سیب سرخی است

حسرتا که مرا نصیب از این سفره ی سُنُّت سُروری نیست!

شرابی مرد افکن در جام هواست، شگفتا که مرا بدین مستی شوری نیست!

سبویِ سبزه پوش، در قاب پنجره

آه! چنان دورم که گویی جز نقش بی جانی نیست

و کلامی مهربان در نخستین دیدارِ بامدادی

فغان که در پس پاسخ و لبخند دل خندانی نیست.

بهاری دیگر آمده است،آری

اما بر آن زمستان ها که گذشت

نامی نیست... نامی نیست...

دسترسی سریع

آواتاژ

با "صدا" می توان به اعماق تاریخ حافظه سفر کرد. گاهی صدایی، شعری، شاعری، هنرمندی ما را به نقطه ای فراموش شده از حافظه، لا به لای روزمرگی هایمان می برد. قصد ما کنار شما بودن در تمام فراموش شده هایتان است. ما بر آنیم تا صدا و اشعار هنرمندان را در این محفل با شما به اشتراک بگذاریم.

"آواتاژ، آوای تلطیف روح"