در کنارت پهلو گیرم و آغوشت را بازیابم


0:00
0:00


پس از سفرهای بسیار و عبور از فراز و فرود امواج این دریای طوفان خیز،

برآنم که در کنار تو لنگر افکنم

بادبان برچینم، پارو وا نهم، سُکّان رها کنم

به خِلوت لنگرگاهت در آیم و در کنارت پهلو گیرم

آغوشت را بازیابم...

استواری امن زمین را زیر پای خویش...

 

سروده "مارگوت بیکل" ترجمه ی احمد شاملو

دسترسی سریع

آواتاژ

با "صدا" می توان به اعماق تاریخ حافظه سفر کرد. گاهی صدایی، شعری، شاعری، هنرمندی ما را به نقطه ای فراموش شده از حافظه، لا به لای روزمرگی هایمان می برد. قصد ما کنار شما بودن در تمام فراموش شده هایتان است. ما بر آنیم تا صدا و اشعار هنرمندان را در این محفل با شما به اشتراک بگذاریم.

"آواتاژ، آوای تلطیف روح"