ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم


علیرضا  آذر
0:00
0:00


متن دکلمه با صدای علیرضا آذر :


ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم / جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

رقَمِ مغلطه بر دفتر دانش نکِشیم / سِرّ حق با ورق شعبده ملحق نکنیم

عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است / کار بد، مصلحت آن است که مطلق نکنیم

خوش برانیم جهان در نظر راهرَوان / فکر اسب سیه و زین مُغَرَق نکنیم

آسمان کِشتی ارباب هنر می شکند / تَکیه آن به، که بر این بحر معلق نکنیم

شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد / التفاتش به می صاف و مُرَوَق نکنیم

گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید / گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

حافظ ار خصم، خطا گفت نگیریم بر او / ور به حق گفت، جدل با سخن حق نکنیم

دسترسی سریع

آواتاژ

با "صدا" می توان به اعماق تاریخ حافظه سفر کرد. گاهی صدایی، شعری، شاعری، هنرمندی ما را به نقطه ای فراموش شده از حافظه، لا به لای روزمرگی هایمان می برد. قصد ما کنار شما بودن در تمام فراموش شده هایتان است. ما بر آنیم تا صدا و اشعار هنرمندان را در این محفل با شما به اشتراک بگذاریم.

"آواتاژ، آوای تلطیف روح"

اواتاژ
اواتاژ