مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست


علیرضا  آذر
0:00
0:00


متن دکلمه با صدای علیرضا آذر :


دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم / و اندر این کار دل خویش به دریا فکنم

از دل تنگ گنهکار برآرم آهی / کآتش اندر گنه آدم و حوا فکنم

مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست / می کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم

بگشا بند قبا ای مه خورشید کُلا / تا چو زلفت سر سودا زده در پا فکنم

خورده ام تیر فلک باده بده تا سرمست / عُقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم

جرعه جام بر این تخت روان افشانم / غُلغُل چنگ در این گنبد مینا فکنم

حافظا تَکیه بر ایام چو سهو است و خطا / من چرا عشرت امروز به فردا فکنم

دسترسی سریع

آواتاژ

با "صدا" می توان به اعماق تاریخ حافظه سفر کرد. گاهی صدایی، شعری، شاعری، هنرمندی ما را به نقطه ای فراموش شده از حافظه، لا به لای روزمرگی هایمان می برد. قصد ما کنار شما بودن در تمام فراموش شده هایتان است. ما بر آنیم تا صدا و اشعار هنرمندان را در این محفل با شما به اشتراک بگذاریم.

"آواتاژ، آوای تلطیف روح"

اواتاژ
اواتاژ