بازم صدای نی میاد


فرهاد مهراد
0:00
0:00


متن دکلمه با صدای فرهاد مهراد:


بازم صدای نی میاد

آواز پی در پی میاد

لطفعلی‌ خانم کی میاد؟

لطفعلی ‌خان بوالهوس

زن و بچه‌ اشو بردن طبس

طبس کجا؟ اینجا کجا؟

بازم صدای نی میاد

آواز پی در پی میاد

لطفعلی‌ خانم کی میاد؟

لطفعلی‌ خانم کی میاد؟

دسترسی سریع

آواتاژ

با "صدا" می توان به اعماق تاریخ حافظه سفر کرد. گاهی صدایی، شعری، شاعری، هنرمندی ما را به نقطه ای فراموش شده از حافظه، لا به لای روزمرگی هایمان می برد. قصد ما کنار شما بودن در تمام فراموش شده هایتان است. ما بر آنیم تا صدا و اشعار هنرمندان را در این محفل با شما به اشتراک بگذاریم.

"آواتاژ، آوای تلطیف روح"

اواتاژ
اواتاژ