تازگی ها بوسه ات طعم سیاست می دهد تلخ و شیرین است هشدار خیانت می دهد


افشین یداللهی
0:00
0:00


تازگی ها بوسه ات طعم سیاست می دهد تلخ و شیرین است هشدار خیانت می دهد

دسترسی سریع

آواتاژ

با "صدا" می توان به اعماق تاریخ حافظه سفر کرد. گاهی صدایی، شعری، شاعری، هنرمندی ما را به نقطه ای فراموش شده از حافظه، لا به لای روزمرگی هایمان می برد. قصد ما کنار شما بودن در تمام فراموش شده هایتان است. ما بر آنیم تا صدا و اشعار هنرمندان را در این محفل با شما به اشتراک بگذاریم.

"آواتاژ، آوای تلطیف روح"

اواتاژ
اواتاژ