دلم گرفته ازین کوچه ملال آور


0:00
0:00


دلم گرفته ازین کوچه ملال آور ، خدا کند که بکوچم به کوچه ای دیگر

نگاه کن که چه بی مادرانه می گریند ، به حال و روز بدم ابرهای بابلسر

چگونه تاب بیارم جهان بعد تو را ، چگونه صبح کنم با زن نود شوهر

تو هم به گریه بزن، تو هم به گریه بزن تا که روزگار مرا سیاه تر کند این سیل های ویرانگر

نوازشم کن، نوازشم کن با این که خوب می دانم نوازش تو نجاتم نمی دهد دیگر

نوازشم کن از آن سان که نوش جان بکنم به پشتوانه ی یک جفت دست ده خنجر

بدزد از سر من سایه و اجازه بده که آفتاب بتابد به قبرمان دختر

دسترسی سریع

آواتاژ

با "صدا" می توان به اعماق تاریخ حافظه سفر کرد. گاهی صدایی، شعر، شاعری، هنرمندی ما را به نقطه ای فراموش شده از حافظه، لا به لای روزمرگی هایمان می برد. قصد ما کنار شما بودن در تمام فراموش شده هایتان است. ما بر آنیم تا صدا و اشعار هنرمندان را در این محفل با شما به اشتراک بگذاریم.

"آواتاژ، آوای تلطیف روح"