طرف ما شب نیست


0:00
0:00


طرف ما شب نیست

صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند

من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست

شب از ستاره ها تنهاتر است...

طرف ما شب نیست

چخماق ها کنار فتیله بی طاقت اند

خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو، شعر روشن صیقل می خورد

من تو را دوست می دارم، و شب از ظلمت خود وحشت می کند.

دسترسی سریع

آواتاژ

با "صدا" می توان به اعماق تاریخ حافظه سفر کرد. گاهی صدایی، شعر، شاعری، هنرمندی ما را به نقطه ای فراموش شده از حافظه، لا به لای روزمرگی هایمان می برد. قصد ما کنار شما بودن در تمام فراموش شده هایتان است. ما بر آنیم تا صدا و اشعار هنرمندان را در این محفل با شما به اشتراک بگذاریم.

"آواتاژ، آوای تلطیف روح"